Список желаний

Ваш список желаний пуст. Перейти в каталог?

Угода користувача

Це версія угоди користувача українською мовою. Переклади іншими мовами можна знайти тут: російською, англійською.

Авторський інтернет-магазин "Світ Олді", іменований надалі "Магазин", пропонує будь-якій фізичній особі, яка досягла повноліття, надалі іменованій "Користувач", платні інформаційні послуги (далі - "Послуги") на сайті "Світ Олді".

Ця пропозиція є публічною офертою (далі - "Договір"), повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов якої вважається здійснення Користувачем оплати пропонованих Послуг.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Магазин надає Користувачеві Послуги, пов'язані з наданням доступу до електронних книг, аудіозаписів та інших інформаційних матеріалів в електронній формі, розміщених на сайті Магазину. Конкретний перелік Послуг та їх вартість, наведені на сайті магазину.

1.2. В окремих випадках Магазин надає послуги з придбання аудіо- та відеодисків в інтересах Користувача і пересилання Користувачеві за наданою Користувачем адресою.

2. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Доступ Користувача до платних інформаційних Послуг сайту Магазину надається після авторизації в якості зареєстрованого користувача шляхом введення персонального логіну і паролю Користувача.

2.2. Користувач не має права передавати свої права за Договором будь-якій третій стороні.

2.3. Користувач не має права передавати персональні реєстраційні дані (логін і пароль), призначені для авторизації на сайті Магазину, і зобов'язується забезпечувати збереження і конфіденційність цих даних. Всі операції, здійснені на сайті Магазину з використанням логіну і паролю Користувача, вважаються здійсненими Користувачем. Магазин не несе відповідальності за несанкціоноване використання реєстраційних даних Користувача третіми особами.

2.4. Користувач повідомлений і погоджується з тим, що Магазин може встановлювати на власний розсуд додаткові обмеження при наданні окремих видів Послуг. Магазин має право відмовити в наданні Послуг особам, які використовують або мають намір використовувати Послуги для будь-яких незаконних цілей, а так само особам, які роблять спробу отримати Послугу в незаконний спосіб.

2.5. Користувач повідомлений і зобов'язаний враховувати той факт, що електронні книги, аудіозаписи, інші інформаційні матеріали, до яких він отримує доступ під час надання Послуг, є об'єктом виключного права Магазину та/або інших правовласників, захищаються законодавством про інтелектуальну власність та іншими відповідними українськими та міжнародними законами.

2.6. Послуги надаються Користувачам цілодобово, сім днів на тиждень, включаючи вихідні та святкові дні. Магазин має право призупиняти надання Послуг усім Користувачам або окремим Користувачам з причин технологічного характеру (профілактичні роботи, оновлення програмного або апаратного забезпечення тощо), а також в інших випадках, передбачених цим Договором.

2.7. Магазин має право залучати третіх осіб для надання Послуг Користувачеві.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Магазин зобов'язується:

3.1.1. надати Користувачеві Послуги відповідно до умов Договору;

3.1.2. вести облік споживання та оплати Послуг Користувачем;

3.1.3. своєчасно списувати з рахунку Користувача кошти на оплату Послуг;

3.1.4. публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Користувачів на сайті Магазину та/або сповіщати Користувача шляхом надсилання інформації про зміни на електронну адресу Користувача, зазначену при реєстрації.

3.2. Користувач зобов'язується:

3.2.1. своєчасно і в повному обсязі здійснювати оплату Послуг;

3.2.2. приймати Послуги, надані Магазином;

3.2.3. ретельно виконувати умови Договору та правила сайту Магазину;

3.2.4. самостійно знайомитися з офіційною інформацією від Магазину, що публікується в порядку, передбаченому Договором;

3.2.5. негайно сповістити Магазин про випадки втрати або вкрадання паролю доступу до особистої інформації Користувача на сайті Магазину;

3.2.6. зберігати не менше року докази оплати Послуг (платіжні картки, квитанції, інші платіжні документи).

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Послуг визначається відповідно до цін на Послуги, зазначених у Магазині.

4.2. Оплата Послуг шляхом безготівкового переказу здійснюється Користувачем авансовим платежем (передоплатою) за будь-яку кількість послуг на підставі рахунку, сформованого за допомогою призначеного для користувача інтерфейсу.

4.3. Оплата Послуг здійснюється Користувачем у валюті обраного способу платежу.

4.4. Користувач зобов'язаний упевнитися в правильності реквізитів, за якими здійснюється оплата Послуг.

4.5. За Договором оплата Послуг приймається способами, перерліченими в розділі "Доставка і оплата" на сайті Магазину. Вибір і використання способу/форми оплати Послуг здійснюється Користувачем на власний розсуд. Користувач зобов'язаний враховувати той факт, що деякі способи оплати припускають участь третіх осіб у розрахунках між Магазином і Користувачем, у зв'язку з чим Магазин не може відповідати за дії або бездіяльність таких осіб. Питання безпеки, конфіденційності персональних даних, розмір комісій і відсотків за переказ коштів узгоджуються Користувачем з цими третіми особами самостійно і не є предметом цього Договору.

4.6. Послуги вважаються оплаченими Користувачем з моменту отримання Магазином підтвердження оплати від системи, через яку було здійснено платіж.

4.7. Користувач погоджується з тим, що для визначення обсягу спожитих Користувачем Послуг, стану індивідуального рахунку Користувача, обліку обсягу взаємних прав і зобов'язань за наданими Послугами та їхньої загальної суми, використовуються винятково дані сайту Магазину, сформовані за результатами автоматизованого опрацювання дій Користувача, який авторизувався за допомогою логіну та паролю, і цін на Послуги, зазначених на сайті Магазину, що діяли на момент надання послуги.

5. ПРОЦЕДУРА ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Факт здавання-приймання послуг відображається в користувацькому інтерфейсі сайту Магазину.

6. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ САЙТУ

6.1. Порядок використання програмних продуктів та інших інформаційних матеріалів у цифровій формі, до яких Користувач отримує доступ на сайті Магазину під час надання Послуг, встановлюється правовласниками відповідних інформаційних матеріалів і відображається в ліцензійних угодах або інших документах, що супроводжують відповідний продукт або матеріал.

6.2. За порушення встановленого порядку використання матеріалів, що є об'єктами інтелектуальної власності, до яких Користувач отримує доступ під час надання Послуг, Користувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

6.3. Матеріали та послуги цього сайту надаються "як є" без будь-яких гарантій. Магазин у будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали та послуги, що надаються на цьому Сайті, а також у згадані в них продукти і ціни. Магазин за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту.

6.4. Звертаючись до Магазину або залишаючи коментарі на сайті, Користувач несе відповідальність, що дане повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України. Користувач погоджується, що будь-яке повідомлення Магазин може видаляти без його на те згоди, а також безоплатно використовувати на свій розсуд. Магазин не несе відповідальності за будь-яку інформацію розміщену користувачами сайту Магазину.

7. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

7.1 Дана редакція Публічної Оферти набуває чинності з моменту опублікування в мережі Інтернет на сайті Магазину і діє до моменту відкликання Магазином.

7.2. Магазин залишає за собою право внести зміни в умови Публічної Оферти та/або відкликати Публічну Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Магазином змін до Публічної оферти, такі зміни набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший термін набрання змінами чинності не визначений додатково при їх опублікуванні.

8. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття його умов Користувачем (акцепту Оферти) і діє до моменту його розірвання або припинення з інших підстав, передбачених у Договорі.

8.2. Користувач погоджується і визнає, що внесення змін до Публічної оферти та опублікування на сайті Магазину її нової редакції тягне за собою зміну умов укладеного і чинного між Користувачем і Магазином Договору, і ці зміни починають застосовуватися до відносин між Магазином і Користувачем після закінчення трьох робочих днів після опублікування на сайті Магазину нової редакції Публічної оферти.

8.3. У разі відкликання Публічної Оферти Магазину протягом строку дії Договору, Договір Оферти вважається припиненим з моменту відкликання.

9. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Користувач має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Магазину і розірвати Договір.

9.2. Магазин має право розірвати Договір з Користувачем у разі порушення Користувачем умов цього Договору. Договір вважається припиненим з моменту направлення повідомлення Магазином Користувачеві.

9.3. У разі якщо на момент припинення або розірвання Договору вартість оплачених Користувачем Послуг перевищує вартість фактично наданих Користувачеві Послуг, то різниця між зазначеними сумами поверненню не підлягає.

9.4. У разі якщо Користувач не здійснює за допомогою свого логіна і пароля операцій на сайті Магазину більше двох років поспіль, Магазин має право призупинити надання Послуг такому Користувачеві, направивши повідомлення з переліком необхідних дій для відновлення надання Послуг. У разі якщо Користувач, тим не менш, не зробить необхідних дій, що підтверджують його намір користуватися Послугами, Магазин після закінчення трьох років з дати здійснення останньої операції зазначеним Користувачем має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору щодо даного Користувача.

10. ГАРАНТІЇ ТА ПОПЕРЕДНІ ЗАЯВИ

10.1. Протягом терміну дії Договору Магазин буде робити розумні зусилля для усунення будь-яких збоїв і помилок у функціонуванні сайту Магазину, які здатні ускладнити споживання Послуг. Проте, Магазин не гарантує повної відсутності помилок і збоїв під час користування Послугами та залишає за собою право призупиняти на певний час надання Послуг з причин технологічного характеру.

10.2. Відносно деяких електронних книг, аудіозаписів, відеоматеріалів та інформаційних матеріалів, до яких Користувач отримує доступ в процесі надання Послуг, їх виробниками можуть бути встановлені певні гарантійні зобов'язання щодо якості та подальшої технічної підтримки. Однак, Магазин, якщо не вказано інше, не є уповноваженою такими виробниками організацією і самостійно не приймає на себе жодних гарантійних зобов'язань і зобов'язань щодо підтримки та консультування. Магазин надає Користувачеві доступ до електронних книжок, аудіозаписів, відеоматеріалів та інформаційних матеріалів у тому вигляді та такої якості, в якій вони надані виробниками ("як є"), при цьому Магазин не гарантує відсутності в них помилок та недоліків і не бере на себе зобов'язань із забезпечення відповідності цих продуктів та матеріалів цілям, для яких вони купуються Користувачем.

10.3. Магазин не гарантує належне функціонування (відтворення) електронних книжок, аудіозаписів, відеоматеріалів та інформаційних матеріалів, доступ до яких надається в процесі надання Послуг, у середовищі конкретних апаратних і програмних засобів Користувача. Користувач самостійно, на власний розсуд і на власний ризик обирає відповідну Послугу, з урахуванням характеристик наявних у нього конкретних апаратних і програмних засобів.

10.4. Погоджуючись з умовами цієї Публічної Оферти та вчиняючи дії, що свідчать про її акцепт, Користувач запевняє Магазин і гарантує Магазину, що:

10.4.1. він вказує достовірні відомості при реєстрації на Сайтах Магазину, при оформленні замовлень на Послуги, при здійсненні платежів;

10.4.2. він володіє необхідною дієздатністю і правоздатністю, достатніми повноваженнями, необхідними для укладення та виконання цього Договору;

10.4.3. він володіє достатніми знаннями для усвідомленого вибору Послуг з урахуванням характеристик наявних у нього конкретних апаратних і програмних засобів;

10.4.4. він не є юридичною особою і не купує продукти з метою подальшого субліцензування або передачі третім особам.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. Користувач несе всю відповідальність за достовірність відомостей, зазначених ним під час реєстрації як користувач Послуг сайту Магазину, і дійсність гарантій і попередніх заяв, зроблених відповідно до розділу 10 Публічної оферти.

11.2. У разі порушення Користувачем умов Договору, Магазин має право призупинити надання Послуг до моменту усунення Користувачем допущених порушень і відшкодування заподіяних Магазину таким порушенням збитків у повному обсязі та/або в односторонньому порядку розірвати Договір з направленням відповідного повідомлення Користувачеві. При розірванні Договору Магазин має право утримати в рахунок відшкодування збитків суму в розмірі різниці між сумою сплаченого Користувачем авансового платежу за надання Послуг і вартістю Послуг, фактично наданих Магазином до моменту такого розірвання.

11.3. У разі істотного порушення Користувачем умов Договору, яким визнаються порушення вимог пунктів 2.3, 2.4 і розділу 6 цієї редакції Публічної оферти, Магазин має право в односторонньому порядку розірвати Договір з направленням відповідного повідомлення Користувачеві. У цьому випадку Магазин, крім можливості стягнути збитки, має право утримати як штраф суму в розмірі різниці між сумою сплаченого Користувачем авансового платежу за надання Послуг і вартістю Послуг, фактично наданих Магазином до моменту такого розірвання.

11.4. Магазин за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які дії/бездіяльність третіх осіб, зокрема, за будь-які збитки, шкоду діловій репутації, шкоду здоров'ю, заподіяні Користувачеві внаслідок збоїв програмного забезпечення або устаткування, що не належать Магазину, внаслідок недоступності окремих сегментів мережі Інтернет, внаслідок використання (неможливості використання) Користувачем обраного ним способу оплати Послуг за Договором.

11.5. Магазин також звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включно з: діями органів державної влади, пожежею, повенями, землетрусами, іншими стихійними діями, масовими відключеннями електроенергії, страйками, громадянськими заворушеннями, заворушеннями, будь-якими іншими обставинами, що можуть вплинути на виконання Магазином Договору та непідконтрольні Магазину.

11.6. Сукупна відповідальність Магазину за Договором, обмежується грошовою сумою, сплаченою Користувачем за Договором в якості передоплати за споживані Послуги.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Договір, його укладення та виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України. Усі питання, не врегульовані Публічною Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України. У разі розбіжностей між Користувачем і Магазином щодо Договору, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів сторін, врегульовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством. Якщо інше не передбачено чинним законодавством, розгляд спорів, у тому числі в судовому порядку, проводиться в місті Київ, Україна.

12.2. Будь-які повідомлення за Договором вважаються такими, що зроблені в належній формі та отримані іншою стороною, якщо

12.2.1. надсилаються від Магазину Користувачеві (1) за адресою електронної пошти Користувача зазначеною ним під час реєстрації з адреси електронної пошти Магазину - на наступну добу після відправлення електронного повідомлення, (2) розміщені в якості офіційної інформації на сайті Магазину - після закінчення трьох робочих днів після розміщення.

12.2.2. надсилаються від Користувача на адресу Магазину за поштовою адресою, зазначеною наприкінці тексту поточної редакції Публічної Оферти, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

12.3. Магазин у процесі надання Послуг не здійснює збір, зберігання та обробку персональних даних громадян. Однак, у випадках втрати Користувачем ідентифікаційних даних (логіну/паролю) для доступу до Магазину, а також у випадках надходження від Користувача заяви про несанкціоноване використання ідентифікаційних даних, Магазин має право запитати у Користувача, а Користувач погоджується надати деякі персональні дані, які будуть використані виключно з метою виконання цього Договору, захисту майнових інтересів Користувача і Магазину.

12.4. Договір являє собою повну домовленість між Магазином і Користувачем. Магазин не приймає на себе ніяких умов і зобов'язань щодо предмета Публічної Оферти, крім прямо зазначених у тексті Публічної Оферти, за винятком випадку, коли такі умови або зобов'язання зафіксовано письмово і підписано Користувачем і Магазином.

12.5. Якщо будь-яка з умов Публічної Оферти визнана недійсною або незаконною, або не може набрати чинності відповідно до чинного законодавства, таке положення повинно бути виділене з Публічної Оферти та замінене новим положенням, яке максимально відповідає початковим намірам, що містилися в Публічній Оферті, водночас решта положень Публічної Оферти (Договору) не змінюються і залишаються чинними.

12.6. Магазин залишає за собою право в будь-який момент в односторонньому порядку і без повідомлення змінити цю ліцензійну угоду. Користувач зобов'язаний самостійно перевіряти її за цією адресою.

13. ПРАВИЛА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

13.1. Згідно з вимогами до захисту персональних даних, Відвідувач, діючи добровільно та усвідомлюючи значення своїх дій, надає свою згоду на обробку персональних даних Магазином на таких умовах.

13.2. Персональні дані будуть оброблятися з метою підтримання зв'язку (комунікації) між Відвідувачем і Власником, забезпечення авторизації та/або реєстрації, доступу до та/або зберігання інформації на веб-сайті Магазину, та/або ознайомлення з інформацією на веб-сайті Магазину, включення інформації про Відвідувача до персональних даних фізичних осіб, персональні дані яких обробляються в ході ведення діяльності Магазину.

13.3. Магазином будуть оброблятися будь-які залишені на веб-сайті контактні (персональні) дані, зокрема, але не виключно, такі персональні дані: ідентифікаційні дані (прізвище, ім'я, по батькові); адреса електронної пошти, зазначена на сайті під час створення особистого облікового запису.

13.4. Персональні дані можуть бути передані особам, які здійснюють діяльність в інтересах Магазину для цілей, визначених вище, а іншим особам тільки відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

13.5. Відвідувач має право:

13.5.1. знати про місцезнаходження бази даних, яка містить мої персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця;

13.5.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються мої персональні дані;

13.5.3. на доступ до своїх персональних даних;

13.5.4. отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються мої персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст моїх персональних даних, які зберігаються;

13.5.5. пред'являти мотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

13.5.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

13.5.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження, у зв'язку з навмисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними або перешкоджають честі, гідності та діловій репутації фізичної особи;

13.5.8. звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

13.5.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

13.5.10. вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

13.5.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

13.5.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13.5.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;

Для отримання доступу до персональних даних, видалення персональних даних, відкликання згоди на обробку та для вирішення інших питань, пов'язаних з персональними даними, відвідувач повинен зв'язатися з адміністрацією сайту електронною поштою ([email protected]). Запит буде опрацьовано в строк не більше одного робочого тижня (5 робочих днів) з моменту отримання листа адміністрацією сайту.

Відвідувач, який прийняв цей Договір, підтверджує, що він/вона ознайомлений(-а) з фактом внесення відомостей про нього/неї до бази даних фізичних осіб, персональні дані яких обробляються в процесі здійснення Магазином своєї діяльності.

14. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ cookie-файлов

14.1. На сайті Магазину використовуються файли "cookie".

14.2. ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО САЙТУ ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ СВОЮ ЗГОДУ НА ВИКОРИСТАННЯ КОМПАНІЄЮ COOKIE-ФАЙЛІВ ВІДПОВІДНО ДО ЦІЄЇ УГОДИ ЩОДО ЦЬОГО ТИПУ ФАЙЛІВ.

14.3. Якщо Ви не згодні з тим, щоб Компанія використовувала cookie-файли, то Ви маєте відповідним чином встановити налаштування Вашого браузера або не використовувати цей сайт і покинути його.

14.4. Терміни та Загальні поняття

14.4.1. Cookie-файли - це невеликі текстові файли, що зберігаються Вашим інтернет-браузером на комп'ютері/планшетному ПК, телефоні або іншому пристрої, який Ви використовуєте для відвідування сайту. Cookie-файли використовуються для того, щоб забезпечити користувачам персоналізований досвід використання сайту і зручність навігації по ньому. Вони допомагають відстежувати найбільш відвідувані веб-сторінки, визначати ефективність реклами та інтернет-пошуків, а також дають уявлення про поведінку користувачів, що дає змогу поліпшити засоби комунікації та пропоновані користувачам продукти. Також cookie-файли допомагають не втрачати користувачеві дані заповнення форм заявки в разі оновлення сторінки сайту.

14.4.2. Cookie-файли, які ми зберігаємо через веб-сайт, не містять даних, на підставі яких можна визначити вашу особу. Зверніть увагу, що при відключенні можливості зберігання cookie-файлів, ми не гарантуємо коректну роботу нашого веб-сайту у вашому браузері.

14.4.3. Магазин використовує такі категорії cookie-файлів:

14.4.3.1. Експлуатаційні cookie-файли. Ці cookie-файли збирають інформацію про використання сайтів. Наприклад, інформацію про найчастіше відвідувані користувачами сторінки сайту. Такі файли можуть бути використані Компанією для оптимізації веб-сайтів і спрощення навігації. Також дані cookie-файли використовуються афілійованими особами Компанії для визначення: факту переходу на сайт із сайту афілійованих осіб; факту використання сервісів вебсайту; факту купівлі послуг Компанії в результаті відвідування веб-сайту; виду придбаних користувачем послуг. Експлуатаційні cookie-файли не використовуються для збору особистої інформації про користувача веб-сайту. Уся інформація, зібрана за їх допомогою, призначена для статистичних цілей і залишається знеособленою тобто анонімною.

14.4.3.2. Функціональні cookie-файли. Ці cookie-файли дозволяють веб-сайтам Компанії запам'ятати зроблений користувачем при перегляді сайту вибір. Наприклад, cookie-файли можуть запам'ятовувати місцезнаходження користувача, що дає змогу відображати сайт з адресами офісів компанії, розташованих у місті проживання користувача. Ці cookie-файли також можуть використовуватися для запам'ятовування таких налаштувань, як розмір і шрифт тексту, а також інших параметрів, які налаштовують на веб-сайті. Функціональні cookie-файли можуть використовуватися для відстеження рекомендованих продуктів і відеоматеріалів Компанії, щоб уникнути повторення. Функціональні Cookie-файли допомагають користувачеві не втрачати дані заповненої на веб-сайті заявки. Інформація, що надається функціональними cookie-файлами, не дає змоги ідентифікувати користувача та відстежити роботу користувача на веб-сайтах, які не мають відношення до Компанії.

14.4.3.3. Рекламні cookie-файли. Ці cookie-файли записують відомості про користувацькі дії в Інтернеті, зокрема про відвідування сайтів і сторінок, а також дані про посилання та рекламу, які користувачі обирали для перегляду. Це необхідно, щоб відображати на веб-сайтах той контент, який найповніше орієнтований на користувача, а також забезпечити можливість надання рекламної або іншої інформації в більш точній відповідності з інтересами користувача. Компанія разом із третіми особами, включно з технологічними партнерами та постачальниками послуг, бере участь в орієнтованій на інтереси наших користувачів рекламній діяльності, надаючи рекламу та персоналізований контент, який на думку Компанії буде представляти інтерес для користувача. Сторонні постачальники використовують cookie-файли під час реалізації сервісів для Компанії. У таких випадках Компанія не контролює використання зазначеної технології або отриманої при цьому інформації і не несе відповідальності за будь-які дії або політики третіх осіб.

14.5. Керування cookie-файлами. Більшість інтернет-браузерів спочатку налаштовані автоматично приймати cookie-файли. Користувач може змінити налаштування таким чином, щоб браузер блокував cookie-файли або попереджав, коли файли цього типу будуть надіслані на пристрій. Є кілька способів керування cookie-файлами. Будь ласка, зверніться до інструкції браузера для того, щоб дізнатися більше про те, як скоригувати або змінити налаштування браузера.

Необхідно враховувати, що при повному відключенні cookie-файлів деякі персональні послуги не можуть бути надані користувачеві, а також що користувач, який обрав такі налаштування, не зможе отримати повноцінний доступ до всіх розділів веб-сайту.

Різні браузери використовують різні методи керування файлами cookie. Для налаштування параметрів вашого браузера див. інструкції виробників браузера.

14.6. Додаткові умови

14.6.1. УМОВИ ЦІЄЇ УГОДИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ВЕБ-САЙТУ МАГАЗИНУ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЯКИМ ЧИНОМ ВИ ОТРИМУЄТЕ ДОСТУП ДО МЕРЕЖІ. ЗДІЙСНЮЮЧИ ДОСТУП ДО ВЕБ-САЙТУ, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УМОВАМИ УГОДИ ЩОРАЗУ, ЯК ВІДВІДУЄТЕ ВЕБ-САЙТ З ЯКОГО Б ТО НЕ БУЛО ПРИСТРОЮ. БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО УМОВ УГОДИ, БУДУТЬ ОПУБЛІКОВАНІ ТУТ. МАГАЗИН ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ЧАС ВІД ЧАСУ ЗМІНЮВАТИ УМОВИ УГОДИ, ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО, І ТАКІ ЗМІНИ НАБУВАТИМУТЬ ЧИННОСТІ З МОМЕНТУ ПУБЛІКАЦІЇ. ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ВЕБ-САЙТУ ВИРАЖАЄ ВАШУ ЗГОДУ З УСІМА ПОДІБНИМИ ЗМІНАМИ.

14.6.2. Ця Угода може бути змінена та/або доповнена Магазином в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Магазин рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення.

15. Посилання на цю угоду доступне за адресою.

16. Контактна інформація магазину

Адреса електронної пошти для зв'язку: [email protected]

Комерційну діяльність здійснює ФОП Громов Д.Є. (+380503437794, [email protected]). Адреса: 79037, Львів, вул. Хмельницького Б., будинок 253, кв. 13.